De velden met een * zijn verplicht, bedragen in hele €  
Totaal te verzekeren bedrag*     
       
Kunt u de BTW verrekenen?* Extra informatie    
       
Kunt u gebruik maken van een collectief?*     
Dekkingsgebied* Extra informatie    
Eigen risico* Extra informatie    
 
Aanvullende dekking      
Verhuur meeverzekeren?* Extra informatie    
Landoorlogsmolest meeverzekeren?* Extra informatie    
Apparatuur niet in eigendom meeverzekeren?* Extra informatie    
PolisvoorwaardenPolisvoorwaarden per 1 april 2020     
       
(Bij definitieve acceptatie zullen wij u vragen om een specificatie van de te verzekeren objecten.)